2023

Generalforsamling afholdes i Aktivcentret Norgesgade

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19:00

Vi starter aftenen med et musikalsk indslag ved Olav Lisby, Musikgården, Videbæk.

Derefter afholder vi generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg er:   Elin Hald

                   Gunhild Meldgaard        

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

OBS: For at deltage i generalforsamlingen skal dit medlemskab for 2023 være indbetalt
senest d. 1. februar.


Kr. 180.- for året 2023.
Gebyr for påmindelse kr. 25.-