2. halvår 2023 PROGRAM

Onsdag d. 6. september         BANKO-AFTEN

Torsdag d. 21. september      Heldagsbustur til Thy. ”MakVærket,                                                              Vindmøller og vind i håret.” Østerild,                                                            Lild Strand, Vejlerne m.m..

Onsdag d. 11. oktober            Foredrag ved Kasper Friche,
                                              ”Er du der, Far?”

Mandag d. 30. oktober            Foredrag ved Rasmus Mannerup om                                                               Slædepatruljen SIRIUS

                                                UDSÆTTES:  Christian Liebergreen:
                                               "Solo-jordomsejling i 260 dage.”

Onsdag d. 15. november        Juleinspiration   

Onsdag d. 6. december          Julefrokost                            #########################